YTB, Türkiye mezunları ve uluslararası öğrencilere eğitimler vererek mali destek sağladı


0

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2020 yılında Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenciler ve eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönen Türkiye mezunlarının kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve başarılı çalışmalarını desteklemek için eğitim ve mali destek programları hayata geçirdi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, dünyanın dört bir yanından Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler ile geçmiş yıllarda eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönen Türkiye mezunlarının kariyer hedeflerine katkı sunmak ve başarılı çalışmalarını desteklemek için bu yıl onlarca proje hayata geçirdi. Bu kapsamda uluslararası öğrencilerin pandemi döneminde akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çevrim içi eğitimler düzenleyen YTB, Türkiye mezunlarının hem başarılı çalışmalarına katkı sunmak hem de aralarındaki bağı güçlendirmek için buluşma toplantıları ve destek programları gerçekleştirdi.

Türkiye Mezunları Mali Destek Programları
2020 yılında Mezun Ağı Geliştirme (MAG) ile Kurumsal Görünürlük ve İletişim (KGİ) proje destek programları kapsamında Türkiye’den mezun olan uluslararası öğrencilerin kurduğu Türkiye Mezun Derneklerine 54 proje için çeşitli destekler sağlandı. Bu destekler çerçevesinde Türkiye Bursları Tanıtımı ve Oryantasyonu, İş Dünyası Buluşmaları, Türkçe Dil Kursları, Türk Kültür Günleri gibi faaliyetler hayata geçirildi. Bunların yanında ise derneklerin kapasitelerinin arttırılması amacıyla kurumsal kimlik inşası, web sayfası ve yönetimi, sosyal medya yönetimi ve kurumsal standardizasyon konulu proje çalışmaları yapıldı.

2020 Türkiye Mezunları Ödülleri
2020 yılında YTB tarafından farklı ülkelerden gelerek yüksek öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayan ve faaliyet gösterdikleri alanlarda üstün başarı elde eden Türkiye mezunlarının ödüllendirilmesi amacıyla 2020 Türkiye Mezunları Ödülleri programı düzenlendi. Beş kategoride yürütülen program 489 başvuru aldı.

Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı
Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da düzenlenen “Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı” ile Balkanlar’daki mezun derneklerinin yönetim kurullarına yönelik eğitimler verildi. Toplantıya Arnavutluk, Bosna – Hersek, Karadağ, Kosova-Priştine, Kosova-Prizren, Sırbistan ve Ukrayna Türkiye Mezun Dernekleri katıldı. Eğitim toplantılarında STK’larda kurumsallaşma, proje döngüsü, sosyal medya yönetimi, iletişim ve savunuculuk konularında alanında uzman eğitmenler tarafından dersler verildi.

Türkiye Mezunları ile Bölgesel Pandemi Sonrası Ekonomik Görünüm Toplantıları
YTB, Covid-19 kaynaklı pandemi sonrası küresel ekonominin görünümünün değerlendirilmesi amacıyla Türkiye ile kendi ülkesiyle ikili ticaret hacmine önemli katkı sağlayan şirket ve girişimlerin üst düzey yöneticisi konumundaki Türkiye mezunlarıyla Türk iş adamlarını bir araya getirdi. Online gerçekleştirilen toplantılara Türkiye mezunlarının yanı sıra DEİK, TİM temsilcileri katıldı.

Potansiyel mezun programı
Türkiye’de son sınıfta okumakta olan, aynı yıl içerisinde mezuniyetleri kuvvetle muhtemel uluslararası öğrencilere yönelik de çeşitli eğitimler verildi. Eğitimlerde mezun olacak adaylara Türkiye ve diğer mezunlarla ilişkilerini güçlendirmeye ve Türkiye mezunlarına yönelik projelerde yer almalarını içeren çalışmalar sunuldu. Bunların yanında atölye çalışmaları da geçekleştirildi. Bu atölye çalışmalarında ise Türkiye’nin ikili ticari ilişkilerine nasıl katkı sağlayabileceklerine ilişkin sunumlar, kariyer planlama, CV hazırlama ve mülakat teknikleri konulu kişisel gelişim seminerleri yapıldı.

Rapor çalışmaları
YTB tarafından 2020 yılında bir de Türkiye mezunları iş adamlarının Türkiye’nin dış ticaret hacmine ve Türkiye ile bulundukları ülkenin ikili ticari ilişkilerine katkılarının daha somut veriler ile ortaya konulması amacıyla rapor çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında “Türkiye Mezunu İş İnsanlarının Türk Dış Ticaret Hacmine Katkısı” isimli geniş çapta rapor hazırlanması planlanarak, raporun Türkiye’deki ilgili kurumlarla da paylaşılması kararlaştırıldı.

Bilgilendirme toplantısı
Türkiye’deki uluslararası liselerde eğitim alan uluslararası öğrencilere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantılarında üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de üniversite eğitimi alması, Türkiye Bursları ve Türkiye Mezunları konuları ele alındı.

Anket çalışmaları
2020 yılında Türkiye mezunlarıyla aldıkları eğitim sonrası istihdamlarına yönelik “Memnuniyet ve Ekonomik Durum” anketi yapıldı. Anket sonucuna göre mezunların yüzde 72’si mezuniyetten altı ay sonra iş bulduklarını belirtirken, yüzde 93’ü ise Türk firmaları ile ticari faaliyetler yürütmeye olumlu baktıklarını ifade etti.

Uluslararası Öğrenci Akademisi Çevrimiçi Eğitim Programı
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitim alan uluslararası öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve pandemi döneminde eğitimlerini desteklemek için yıl boyunca çeşitli online eğitim programları düzenlendi. Türkiye Bursları kapsamında eğitim alan uluslararası öğrencilere yönelik 24 farklı alanda 284 özel öğrenciyle gerçekleştirilen eğitimlerde 115 sunum çalışması hayata geçirildi.

Türkiye Bursları Online Seminerleri
Alanında uzman eğitimcilerin katılımıyla Türkiye’deki tüm uluslararası öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere hazırlanan “Türkiye Bursları Online Seminerleri” de 2020 yılında geniş katılımla yapıldı. Bu çerçevede “Türk Edebiyatı, Yazı ve Süsleme Sanatları, Sanat, Tarih, Fotoğrafçılık ve Yapay Zeka” başta olmak üzere farklı alanlarda 11 program icra edildi. Söz konusu programlara 12 bin 898 kişi katıldı.

Uluslararası Öğrenciler Eser Yarışması
Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla “Uluslararası Öğrenciler Eser Yarışması” düzenlendi. Bu kapsamda farklı disiplinlerde eğitim gören öğrencilerden “Pandemi Sonrası Dünya” ve “YTB’nin 10. Yılı” başlıkları altında makale, proje veya rapor çalışması yaparak eser sunması istendi. Bununla birlikte uluslararası öğrenciler, kültür-sanat alanında da YTB’ye eserlerini iletme imkânı buldu. Yarışma kapsamında Makale-Rapor ve Proje kategorisinde 274 eser, Kültür-Sanat kategorisinde ise 324 eser takdim edildi.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir