Tarımın birçok alanına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak


0

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, 27 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan yüzde 50 hibeli ‘Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 14. Etap tarıma dayalı ekonomik yatırımlarının müracaat süresinin başladığını açıkladı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında ‘Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar’ ve ‘Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları’na yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de 2 adet tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına ilişkin uygulama rehberinin henüz yayımlanmadı. Tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkındaki tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, uygulama rehberi yayım tarihi olan 07 Aralık 2020 tarihinden itibaren 90 gün süreyle devam edecektir” dedi.
Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi Tarım ve Orman Müdürlüğü internet adresi üzerinden yapılacağını da belirtti.

Tarımın birçok alanına hibe desteği sağlanacak
Son başvuru tarihinin 6 Mart 2021 olduğuna dikkat çeken Yılmaz Erkaya, birçok alanda hibe verileceğini, hibe konuları, yatırım tutarı ve destekleme oranları hakkında bilgiler verdi. Ekonomik yatırım konularında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları ve tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirileceği açıklandı.

Tarımda hibeye esas proje tutarı alt limiti 250 bin TL
Hibeye esas proje tutarı yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3 Milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 Milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı veya teknoloji yenileme ile modernizasyon olan başvurularda ise 1,5 Milyon TL olduğu açıklandı. Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta olup, belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami yüzde 50’si hibe olarak yatırımcıya ödeneceğini, hibeye esas proje tutarı alt limitinin 250 bin TL olduğu belirtildi.

Denizli’de 214 projeye 113,8 Milyon TL yatırıma 56,9 Milyon TL hibe ödemesi
Erkaya, ülke genelinde 2005 yılından bu yana sürdürülen uygulama konuları, yararlanıcıları ve proje limitleri farklı olan destekleme mevzuatı çerçevesinde, 2005 ile 2020 yıllarında Denizli’de 214 proje uygulanarak toplam 113,8 Milyon TL yatırım tutarına karşılık 56,9 Milyon TL hibe ödemesi yapıldığını açıkladı. 2021 yılında uygulanacak olan 14.Etap proje başvurularının, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapabileceğini belirterek, verilecek hibenin hayırlı olmasını diledi.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir