SGK İl Müdürü Koç’tan yapılandırma çağrısı


0

SGK Mersin İl Müdürü Ali Koç, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kuruma olan borçların yeniden yapılandırılmasına imkanı sağlandığını hatırlatarak, bu imkandan faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi.
Koç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kanunun, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin alacakları kapsadığını belirterek, “Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamındaki alacaklar, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar olacaktır” dedi.
Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının borçlarını ödememeleri veya Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçlarının silineceğini vurgulayan Koç, “Bağ-Kur sigortalılarının, durdurulmuş sigortalılık sürelerinin, durdurulmuş sürelere ait prim tutarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halinin, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren 2 ay içinde müracaat etmeleri ve 1 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulmuş süreleri ihya edilerek sigortalılık süresinden sayılacak, bu kapsamdakilerden ödeyecekleri Yİ-ÜFE’li tutarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncelleştirilecektir. Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’nunun en son 1 Mart 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan kalan tutar (yüzde 90) silinecektir” ifadelerini kullandı.
Kanun kapsamının, 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup, yapılandırma başvuru süresi sonu olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar kesinleşmiş idari para cezasının yarısının silineceğini, kalan yarısının ise gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılarak yapılandırılacağını kaydeden Koç, şu bilgileri verdi; “Asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleştirilecektir. 4/b sigortalıları ile ek-5 ve ek-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması koşuluyla sağlık yardımlarından yararlanabilecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekmekte olup, ilk taksit 1.Mart 2021’e kadar ödenmek üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin ödenmesi zorunludur. Ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi zorunludur. Daha önce tatbik edilen hacizler bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Gelir testine başvurmayanların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS primleri gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihine göre güncelleştirilecektir. 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler 30 Nisan 2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.”


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir