Perre Antik Kent’teki 2020 yılı kazısı sona erdi


0

Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent’te bu yıl başlatılan kazı çalışmaları sona erdi.
2001 yılında başlayan ve 2009 yılında sonlandırılan Perre Antik Kent’te ki kazı çalışmaları 2020 yılında yeniden başlatıldı. 11 yıl sonra İl Özel İdare Müdürlüğünün katkılarıyla Müze Müdürü Mehmet Alkan’ın başkanlığında, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kahraman Yağız’ın bilimsel danışmanlığında yürütülen 2020 yılı kazıları sona erdi.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Perre Antik Kenti Nekropol alanında 7 farklı alanda kazı çalışmalarının yapıldığını, yaklaşık 4 ay sürdüğünü dile getirdi.
Mehmet Alkan, “1. Kazı alanı mozaik tabanlı bazilikanın güneydoğu köşesine yakın alanda bulunan yeraltı kutsal alanı önünde, 2. kazı alanı bir bölümü toprak üzerinden görülen kaya mezarı ve çevresinde, 3. kazı alanında çalışmalar ise 2009 yılında bir kısmı açığa çıkarılan merdiven yapısında yapılmıştır. Nekropolisin güneydoğu tarafında ise 2001-2009 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında açığa çıkarılan işlik alanlarında, bu işliklerin kuzeyindeki açmaları ile işliklerin güneyinde bulunan açmasında kazı çalışmaları yapılmıştır.
Yer altı kutsal mezarı önünde yapılan çalışmalarda bu alanın sonraki dönemlerde ihtiyaca göre şekillendirilerek tekrar tekrar kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu yoğun kullanıma rağmen yer altı kutsal alanında bulunan kartal kabartmalarının ve diğer bezemelerin korunması dinsel hoşgörüyü göstermesi bakımından önemlidir.
Kaya mezarı ve çevresinde yapılan çalışmalarda da bu alanın yine ihtiyaca göre şekillendirildiği ve bazı bölümlerin değiştirildiği görülmüştür. bu alanda çok yoğun çatı kiremitleri bulunmuştur. Bu da bize bu alanların yaşam alanı olarak kullanıldığını göstermektedir” dedi.
Merdivenli bölümünde ki kazılarda 203 metre merdivenin açığa çıkarıldığını dile getiren Alkan, “Merdiven yapısındaki çalışmalarda toplam 203 metre merdiven açığa çıkarılmış. Ancak mevsimsel şartlar nedeniyle kazı çalışmaları sonlandırıldığı için merdivenin sonu bulunamamıştır. Merdivende belli aralıklarla 3 platform açığa çıkarılmıştır. Merdiveni oluşturan kesme blok taşların 3 tanesi üzerinde haç motifinin bulunması bu merdiven yapısının kutsal bir alana ya da mezara çıkabileceğini düşündürmektedir.
Alanın güneydoğu tarafında çok sayıda işlik tespit edilmiştir. Ana kaya şekillendirilerek yapılmış işlikler gelişi güzel değil de belli bir düzene göre yapılmıştır. Çok sayıda işliğin olması burada endüstriyel bir şarap ve zeytinyağı üretiminin varlığını göstermesi açısından son derece önemlidir.
İşlik alanlarının kuzeyinde yapılan kazı çalışmalarında, 3 odalı bir mekana ait temel kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Bu da bize bu alanın sonraki dönemlerde yoğun bir şekilde kullanıldığını göstermesi açısından önemlidir.
Yapılan kazı çalışmaları sonucunda nekropol alanının sonraki dönemlerde de yerleşim gördüğü açığa çıkarılan alanların ihtiyaca göre düzenlenerek tekrar kullanıldığı görülmüştür. Yapılan kazı çalışmalarında MS. 3.yy- 6.yy arasına tarihlenen Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda sikke ve seramik parçası ele geçmiştir. Bunlardan başka çok sayıda ağırşak, kandil, bilezik, cam, seramik ve çatı kiremidi parçaları bulunmuştur. Alanda iki adet kayaya oyulmuş sanduka mezar açığa çıkarılmış. Yanında ele geçen buluntulardan bu mezarlarda 6.yy tarihlendirilmiştir” diye konuştu.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir